Buma hekelt de discussie over illegaliteit

CDA-leider Sybrand Buma hekelt de discussie over de strafbaarstelling van de illegaliteit. De betrokken partijen gaan ‘rollebollend over elkaar heen’. Het is zaak dat de coalitiepartijen en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP eerst uitzoeken wat voor afspraken ze precies met elkaar hebben gemaakt, zei Buma dinsdag bij RTL Z.

Arie Slob (ChristenUnie) zwengelde de discussie een paar weken geleden aan door te zeggen dat hij zijn steun intrekt aan het herfstakkoord als het kabinet de strafbaarstelling van illegaliteit doorzet. Inmiddels is duidelijk dat hij wel voor zijn handtekening staat, maar dat hij niet langer het kabinet steunt bij nieuwe afspraken als het plan wordt doorgezet.

Inmiddels liet VVD-fractieleider Halbe Zijlstra weten dat met hem te praten valt over het heikele dossier. Daar heeft de PvdA weer geen behoefte aan, ofschoon de strafbaarstelling erg gevoelig ligt in de achterban van de sociaaldemocraten. De PvdA steun het voornemen van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) als onderdeel van een humaner asielbeleid.

Buma wees erop dat de vijf partijen met elkaar in november 'juichend' een begrotingsakkoord hebben gesloten. "We zijn een paar maanden verder en ze gaan rollebollend over elkaar heen over één onderwerp", zei hij bij RTL Z. "Ze moeten eerst eens bij elkaar gaan zitten om te praten over welke afspraken ze hebben gemaakt."

Het CDA heeft 'principieel geen bezwaren' tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, zei Buma verder. De strafbaarstelling moet onderdeel zijn van het terugkeerbeleid van illegalen. Wel moeten de scherpe randjes af van het voorstel: wie illegalen helpt mag ook niet meteen strafbaar zijn, vindt hij. Buma wacht in dat opzicht het definitieve voorstel van Teeven af.