Vluchtelingenbeleid verdeelt EU-lijsttrekkers

De vraag hoe Europa vluchtelingen moet opvangen verdeelt de politieke partijen. Dat bleek dinsdagavond tijdens het tweede lijsttrekkersdebat in aanloop naar de Europese verkiezingen, dat werd gehouden in de oude vergaderzaal in de Tweede Kamer.

GroenLinks en de PvdA pleitten ervoor om vluchtelingen naar rato te verdelen over de verschillende EU-lidstaten. Bas Eickhout (GroenLinks) hekelde de manier hoe nu wordt omgegaan met de vluchtelingen, die vaak in gammele bootjes de oversteek maken over de Middellandse Zee naar Italië, waarbij veel doden vallen. Hij sprak van 'mensonterende situaties'.

De regels schrijven nu voor dat Italië hen dan moet opvangen, omdat ze daar als eerste de EU binnenkwamen. "Nu is de last oneerlijk verdeeld", zei Eickhout die bijval kreeg van Paul Tang (PvdA). Die pleitte er eveneens voor om de vluchtelingen naar rato te verdelen over Europa. De PVV, CDA, ChristenUnie en VVD zien daar echter niets in.

Marcel de Graaff (PVV) wil dat de EU niets te zeggen heeft over het asielbeleid. Alleen Nederland moet daar over gaan. Wat hem betreft worden niet meer dan duizend asielzoekers per jaar toegelaten. Bovendien moeten landen in de regio meer vluchtelingen opvangen. Hij verwees naar Saoedi-Arabië, een steenrijk land dat niemand toelaat.

Bovendien moet eerst worden gekeken naar de problemen in het land van herkomst. Dat vond Peter van Dalen (ChristenUnie) ook, die in dat opzicht pleitte voor betere ontwikkelingssamenwerking. Wat Hans van Baalen (VVD) betreft wordt vooral steun gegeven in landen in de regio die Syrische vluchtelingen opvangen, zoals Libanon. CDA'er Esther de Lange vindt dat de buitengrenzen van de EU beter moeten worden bewaakt.

Tijdens het debat kreeg De Graaff verder kritiek op zijn uitspraak dat Marokko een 'minderwaardige cultuur' kent. Tang noemde deze uitspraak 'verwerpelijk' en ook Eickhout nam afstand van De Graaffs woorden.