Schippers overleeft debat zorgfraude

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) heeft dinsdagavond het Kamerdebat over de grote zorgfraude bij het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein overleefd.

Wel moest Schippers de Kamer toezeggen dat ze in de toekomst strenger zal toezien op de regels die toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Openbaar Ministerie (OM) moeten naleven bij de bestrijding van zorgfraude.

Kern van het debat was de vraag of de NZa het Sint Antonius Ziekenhuis wel op eigen houtje een boete had mogen opleggen voor de 25 miljoen euro die het ziekenhuis verkeerd declareerde. Door een boete op te leggen maakte de zorgautoriteit het voor het OM onmogelijk over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Volgens de oppositie had de NZa de kwestie moeten voorleggen aan het OM.

Schippers benadrukte dat de NZa de zaak wel degelijk heeft besproken met het OM. De zorgautoriteit heeft toen geconcludeerd dat er bij de foutieve declaraties door het ziekenhuis geen sprake was van opzet. In dat geval volstaat een boete. De Kamer viel echter over het feit dat niet duidelijk is vastgelegd wanneer de NZa de zaak afhandelt en wanneer het OM dat doet.

Schippers erkende dat dit beter had gekund, maar dat die afspraken tussen NZa en OM gaandeweg zijn gegroeid. Ze zegde de Kamer toe dat deze afspraken voor 1 oktober zullen zijn vastgelegd. Ook zegde ze toe de samenwerking tussen verschillende toezichthouders beter te monitoren.

Het Sint Antonius Ziekenhuis moet een boete van tweeënhalf miljoen euro betalen omdat het 25 miljoen euro foutief declareerde bij verzekeraars. Ook moet het ziekenhuis de onterechte declaraties terugbetalen.