‘Straffen jihadisten werkt averechts’

De Nederlandse maatregelen tegen jihadstrijders werken mogelijk averechts. De sancties die jihadisten krijgen opgelegd komen neer op ‘moslimpje pesten’, zegt advocaat Pestman woensdag tegen de NOS. De maatregelen zorgen er volgens hem juist voor dat mensen boos worden op de Nederlandse regering.

"Het onder toezicht plaatsen van kinderen, het intrekken van subsidies en toeslagen, zijn vergaande maatregelen waardoor de onvrede onder deze groep en familieleden groeit", stelt de advocaat, die veel Syrië-gangers bijstaat. Er wordt volgens hem niet goed nagedacht over de mogelijke gevolgen van de maatregelen.

Veel betrokkenen snappen volgens Pestman niet waarom zulke maatregelen worden getroffen. Hij erkent dat er onder moslims onrust heerst, maar die richtte zich tot nu toe vooral op wat er in Syrië gebeurt. Er zou nog geen bedreiging voor de Nederlandse openbare orde zijn.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof bestrijdt de aantijgingen van de advocaat. Hij zegt tegen de NOS dat goed wordt gekeken naar de balans tussen preventie en repressie, om te voorkomen dat mensen zich tegen Nederland keren.