Hennis: geen Europees leger

Foto: Novum

Minister van Defensie Jeanine Hennis vindt een Europees leger geen reële optie. Wel benadrukt ze dat er meer samengewerkt moet worden op militair gebied. Op uitnodiging van de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp kwamen ruim 450 militaire leiders en deskundigen bij elkaar om te praten over de toegenomen agressie van Rusland en de dreiging van de Islamitische Staat (IS).

Minister Hennis wil dat landen in Europa meer gaan samenwerken op militair gebied. Op de conferentie benadrukte ze dat Nederland al intensief samenwerkt met Duitsland en België. Ze riep andere landen op ook dat soort verbanden te zoeken. De minister streeft niet naar één Europees leger. Volgens haar is één Europees leger geen reële optie.

Conflicten

Onder leiding van Middendorp werd er gesproken over of ons leger klaar is voor nieuwe dreigingen. Generaal Middendorp stelde eerder dat we wel moeten reageren op de toegenomen dreiging aan de Europese grens. “Interne dreigingen raken ons allemaal. Hoe stoppen we terroristen die zowel operationeel als een conventioneel leger met getrainde militanten en tegelijkertijd vechten als stedelijke guerrilla’s?”

“We voelen allemaal dat we er iets aan moeten doen. We hebben 70 jaar lang vrede gehad en nu zien we allerlei conflicten aan de grens van Europa ontstaan waar we enorm van schrikken”, zei Middendrop op de Militaire Conferentie. “De vijand heeft een hybride karakter, met onzichtbare krachten. Je weet niet wie je vijand is. Ondertussen zie je via social media dat er wel degelijk iets aan de hand is. Je ziet zowel de kalashnikof als de digitale dreigingen.

“De afgelopen twintig jaar zijn we bezig geweest het hoofd te bieden aan die hybride oorlogsvoering, de new school.” Hybride oorlogsvoering is een mengvorm van propaganda, ondermijning, directe agressie en ondersteuning van separatisten zonder officiële oorlogsverklaring.”

Internationale betrekkingen

Rob de Wijk, directeur van The Hague Centre for Strategic Studies vindt dat we de situatie in Rusland nauw in de gaten moeten houden. “We moeten toch een beetje uitkijken wat daar gebeurt. Ze zijn gefrustreerd. Voor je het weet gebeuren daar dingen waar we geen antwoord op hebben. In de besluitvorming worden iedere keer dezelfde fouten gemaakt.”

Lees ook:

“Je probeert je voortdurend aan te passen in de krijgsmacht. Moeten er activiteiten rond de ruimtevaart worden ontplooid? Er wordt niet gestructureerd nagedacht over nieuwe ontwikkelingen terwijl je best had kunnen anticiperen. In vredestijd is het verleidelijk andere prioriteiten te kiezen, zoals de werkloosheid. Toch heeft de overheid een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn burgers”, stelt De Wijk.

Vrede

“We zijn vrede gewoon gaan vinden. We zien nu dingen die dat onder druk zetten. De kloof tussen rijk en arm, werkloosheid. Er is niet alleen een militair antwoord op wat er nu speelt. Het is cruciaal dat je openstaat voor de mening van anderen”, besluit De Wijk. Op de conferentie waren Koning Willem-Alexander en opperbevelhebber van de NAVO Philip Breedlove aanwezig. Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam bezocht de militaire conferentie.