Hartstichting reikt 1400 AED-buitenkasten uit

Jaarlijks worden circa 16.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie door omstanders en de inzet van een AED, een apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand, binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving aanzienlijk. De Hartstichting gaat de komende maanden daarom 1400 AED-buitenkasten verspreiden onder sportlocaties, bibliotheken, theaters, gezondheidscentra en andere druk bezochte plekken in Nederland.

Donderdag werd de eerste AED-buitenkast uitgereikt aan OMNI sportvereniging VELO in Wateringen. Het project is gefinancierd door de VriendenLoterij.

Nederland telt naar schatting 100.000 AED’s. Volgens de Hartstichting hangen veel AED’s binnen, waardoor ze slechts een beperkt deel van de dag te gebruiken zijn. Daarnaast staan er op dit moment slechts 10.000 AED’s geregistreerd bij een van de oproepsystemen HartslagNu en Hartveilig Wonen. Daar moeten de AED-buitenkasten verandering in brengen.