Veehouders dreigen Brabant met rechtszaak (2)

Foto: ANP

De zuidelijke boerenorganisatie ZLTO overweegt een rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant als voorgestelde strenge eisen voor veestallen worden ingevoerd. De plannen zijn desastreus voor jonge boeren en familiebedrijven, aldus de ZLTO woensdagavond in een reactie op de voorstellen van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant.

Volgens de voorstellen moeten Brabantse boeren gaan voldoen aan strengere eisen dan concurrenten in de rest van het land. In 2022 moeten veestallen zijn aangepast aan de nieuwe normen waardoor de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof minder moet worden. Ammoniak is een bedreiging voor de natuur, fijnstof is gevaarlijk voor de gezondheid.

,,De plannen zijn buitensporig”, aldus bestuurslid Janus Scheepers van de ZLTO. De maatregelen staan volgens hem niet in verhouding tot de milieuwinst. Hij vreest dat er in Brabant alleen nog maar toekomst is voor een kleine groep grote veebedrijven.

Scheepers: ,,De provincie doet alsof er in de afgelopen decennia geen enkele vooruitgang is geboekt op het gebied van ammoniak en stikstof. Het tegenovergestelde is het geval: de uitstoot is met tientallen procenten gedaald. Er is door veehouders al voor honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in milieumaatregelen. De waardering daarvoor ontbreekt volledig.”

De verwachting is dat de nieuwe eisen voor honderden Brabantse boeren reden zijn om hun bedrijf te stoppen. Bovendien bestaat de vrees dat boeren Brabant verlaten om zich elders te vestigen, bijvoorbeeld in Limburg. In totaal zullen een paar duizend veehouderijen verdwijnen uit Brabant. De provincie wil stoppende veehouders helpen bij de sloop en herontwikkeling van hun boerderij.

Boeren die besluiten om door te gaan en hun bedrijf moderniseren kunnen geld lenen uit een nieuw investeringsfonds. De provincie denkt dat er 30 miljoen euro nodig is en zegt er zelf stevig aan te willen bijdragen.

De ZLTO heeft de hoop gevestigd op de politiek. Provinciale Staten in Noord-Brabant beslissen op 7 juli over de voorstellen.