Mariniers De Punt verheugd over vonnis

Foto: ANP

De mariniers die als getuigen zijn gehoord in de rechtszaak over de treinkaping bij De Punt in 1977, reageren woensdag verheugd op het vonnis. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat het door de Nederlandse overheid gebruikte geweld tegen de kapers niet onrechtmatig was.

,,Onze cliënten zijn verheugd met de uitspraak in deze slepende zaak, die jaren heeft geduurd”, aldus hun advocaat Geert-Jan Knoops in een schriftelijke reactie. Nabestaanden van twee Molukse treinkapers die werden doodgeschoten door mariniers, hadden een zaak aangespannen om de Staat aansprakelijk te stellen. Volgens hen hadden de militairen bij het bestormen van de trein excessief geweld gebruikt.

De rechtbank oordeelde echter dat de mariniers in de ,,achteraf gezien onjuiste, maar oprechte en daarom verschoonbare” veronderstelling waren dat het geweld nodig was. Het was schemerig in de trein, het was een hectische en chaotische situatie en de mariniers moesten in een fractie van een seconde beslissingen nemen.

,,De uitlatingen in de pers over vermeende leugenachtige verklaringen van onze cliënten hebben voor veel frustratie gezorgd”, stelt Knoops. Volgens hem betreuren de mariniers dat de nabestaanden van kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja al hebben aangekondigd dat ze in hoger beroep gaan tegen het vonnis. ,,Zij betreuren dit nu de uitspraak van de rechtbank aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.”