Asielaanvraag Afghaanse moet opnieuw beoordeeld

Foto: ANP

Staatssecretaris Mark Harbers moet de asielaanvraag van een Afghaanse vrouw, die zich beroept op haar aangenomen westerse levensstijl, opnieuw bekijken. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De verblijfsvergunning van de vrouw was ingetrokken.

Vrouwelijke vreemdelingen kunnen aanspraak maken op een verblijfsvergunning als door een aangenomen westerse levensstijl aanpassen in het land van herkomst niet meer mogelijk is, of als zij daardoor gevaar lopen bij terugkeer. Het is niet per definitie zo dat in dat geval asiel wordt verleend, daarvoor moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Vrouwen moeten aannemelijk maken dat hun westerse levensstijl voortkomt uit een godsdienstige of politieke overtuiging. Ook kan het zijn dat een vrouw zich heeft afgewend van haar godsdienst en zich daardoor westers gedraagt. Dit kan leiden tot vervolging in het land van herkomst en recht geven op asiel in Nederland.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet onderzoeken en beoordelen of de vreemdeling zich echt niet kan aanpassen en daardoor bij terugkeer grote risico’s loopt. In het geval van de Afghaanse vrouw in deze zaak heeft de staatssecretaris dat niet gedaan. Hij moet nu opnieuw beoordelen of zij aan de voorwaarden voor asiel voldoet. De Raad van State volgt met de uitspraak de rechtbank die vorig jaar tot hetzelfde oordeel kwam.

VluchtelingenWerk Nederland is blij met de uitspraak. ,,Dit is een belangrijke doorbraak voor vrouwen die vanwege hun verwestering groot gevaar lopen slachtoffer te worden van (seksueel) geweld, mishandeling of eremoorden”, aldus adjunct-directeur Jasper Kuipers. Volgens de organisatie is het terugsturen van verwesterde vrouwen in strijd met het Vluchtelingenverdrag en het Europees recht. Staatssecretaris Harbers zou nu specifiek beleid voor verwesterde vrouwen moeten ontwikkelen om in de asielprocedure te kunnen toetsen of vrouwen aan de geldende criteria voldoen, oordeelt VluchtelingenWerk.