‘Kostwinner betaalt drie keer meer belasting’

Het al bestaande verschil in belastingdruk tussen kostwinners en tweeverdieners is door de kabinetsplannen geëxplodeerd. Zo betaalt een alleenverdiener in 2017 tot drie keer meer belasting dan tweeverdieners met hetzelfde gezinsinkomen. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad zaterdag op basis van berekeningen die de krant liet uitvoeren.

Het toenemende verschil in belastingdruk hangt samen met de wijzigingen die het kabinet wil doorvoeren in de arbeids- en algemene heffingskorting. Die worden beide flink verhoogd en inkomensonafhankelijk. In combinatie met de bestaande afbouw van de overdraagbare algemene heffingskorting voor de niet-werkende partner, worden met name kostwinners flink gedupeerd.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit in Heerlen Jos Teunissen voerde de berekeningen op verzoek van de krant uit. Een tweeverdienersgezin waarin beide partners twintigduizend euro verdienen, betaalt hierdoor in 2014 4750 euro aan belasting. Een alleenverdiener met een inkomen van veertigduizend euro is onder de streep 10.750 euro kwijt aan de fiscus, ruim 125 procent meer. De verschillen lopen tot 2017 nog verder op.

Teunissen spreekt in de krant van een 'flagrante inbreuk' op het universele mensenrecht om als burger zelf je leven in te richten.