Regels inkopen AOW-jaren bijgesteld

Mensen die ontbrekende AOW-jaren willen inkopen, krijgen binnenkort te maken met strengere regels om verkeerd gebruik van de mogelijkheden te voorkomen. Aanvragers moeten verplicht vijf jaar verzekerd zijn. Ook moet de aanvrager minstens vijf jaar in Nederland werken. Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag in een wetsvoorstel.

De regels worden aangescherpt omdat de oude voorwaarden niet meer van deze tijd zouden zijn. Het ministerie wil de regels, die uit de jaren vijftig stammen, wijzigen omdat 'migratiestromen sindsdien zijn veranderd'. In het huidige stelsel kunnen mensen die niet hun hele leven in Nederland gewerkt hebben, de ontbrekende jaren inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), om zo toch een volledige oudedagsvoorziening te ontvangen.

Met het wetsvoorstel wil staatssecretaris Jetta Kleinsma (PvdA) voorkomen dat er misbruik van het stelsel wordt gemaakt. "De mogelijkheid om gedurende een kort verblijf in Nederland alle onverzekerde opbouwjaren tegen een minimumpremie in te kopen en vervolgens terug te keren naar het land van herkomst met een recht op een vrijwel volledige AOW-uitkering, is niet conform de oorspronkelijke bedoeling van de wet", stelt Kleinsma.

Naast de aanscherping van de voorwaarden moet de minimumpremie worden verhoogd. Kleinsma wil voorkomen dat de AOW-kosten de komende jaren nog verder stijgen. Volgens het ministerie komt misbruik van het stelsel nog weinig voor, maar kan dat door de aanhoudend groeiende migratie in de toekomst veranderen.