‘Pensioenregeling zware beroepen slecht idee’

Foto: ANP

Een regeling voor mensen met zware beroepen die ervoor zorgt dat zij vroeger kunnen stoppen met werken is geen goed idee. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB). Dat zou er namelijk voor zorgen dat er minder wordt gekeken naar manieren om het werk zelf gezonder of minder belastend te maken.

Langer doorwerken tot je AOW-leeftijd is volgens het CPB niet voor iedereen haalbaar. Het kabinet zou voor zware beroepen bijvoorbeeld kunnen kijken naar de brandweer, waar nieuwe brandweerlieden verplicht moeten nadenken over hun tweede carrière na twintig dienstjaren, meent het CPB.

De AOW-leeftijd is nu gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Die was vorig jaar 81,5 jaar. De koppeling zorgt ervoor dat mensen gemiddeld iets meer dan 18 jaar AOW ontvangen, al wijst het CPB erop dat laagopgeleiden gemiddeld minder oud worden en dus minder lang profiteren van de AOW.

Volgens het CPB is het noodzakelijk dat mensen beter vooruitkijken naar een toekomst waarin langer moet worden doorgewerkt. De overheid zou daarbij kunnen helpen door inzicht te bieden in hun financiële situatie, opleidingen en ontwikkeling te stimuleren en bij te dragen aan een gezondere levensstijl.

Voor de huidige generaties ouderen denkt het CPB dat uitstel van verhoging van de pensioenleeftijd een goed plan is. Hoewel dat op de korte termijn kostbaar is kan het samen met extra investeringen in om- en bijscholing helpen om voor deze groep verlichting te bieden. De huidige ouderen hebben namelijk relatief weinig tijd over om zich fysiek en financieel voor te bereiden op de nieuwe realiteit van langer doorwerken.