Exporteurs groente en fruit mijden waar mogelijk Calais

Foto: ANP

Exporteurs van groente en fruit proberen waar ze kunnen de oversteek bij de Franse haven Calais zoveel als mogelijk te vermijden. Dit vanwege mogelijke extra drukte en vertragingen als gevolg van de nieuwe douaneregels die per 1 januari gelden door het Britse vertrek uit de interne Europese markt.

Daco Sol van belangenbehartiger GroentenFruit Huis merkt dat veel leden de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk momenteel zoveel mogelijk met de veerboten vanuit Nederland willen maken. Ze willen het risico op vertragingen voorkomen. Dan is een oversteek zo dicht mogelijk bij huis volgens hem het meest overzichtelijk.

De eerste oversteken in het nieuwe jaar zijn volgens Sol zonder al te grote problemen verlopen voor groente en fruit. Het meeste werk wat betreft de nieuwe regels zit hem volgens Sol in de formaliteiten vooraf. Dan gaat het niet alleen om het invullen van de douaneformulieren, maar ook om het voldoen aan de nieuwe regels omtrent kwaliteit.

“Aangezien er meer regels gaan gelden met betrekking tot plantgezondheid per 1 april vraagt dit onderwerp blijvend veel aandacht. Nieuwe keuringsprocessen zijn nodig om de grote exportvolumes in de loop van dit jaar goed te kunnen faciliteren”, aldus Sol.

Anders dan bij export van groente en fruit naar andere niet-EU-landen als Noorwegen en Zwitserland, wordt er volgens Sol veel douanewerk vanuit Nederlandse exporteurs aan de Britse importzijde georganiseerd in samenwerking met Engelse handelaren. Dit vraagt dan ook een grotere verantwoordelijkheid en inspanning.

Wat GroentenFruit Huis van de leden te horen krijgt, is dat de nieuwe werkelijkheid zorgt voor een aanpassing van werkprocessen. “Het is een leercurve”, aldus Sol die verantwoordelijk is voor logistiek. “Exporteurs moeten hun team anders inrichten. Wie doet wat en hoeveel tijd kost dat?”

Later op maandag heeft Sol overleg met andere transportkoepels. Hij verwacht dat er wel vragen zullen komen over de eerste ervaringen. Anders dan andere sectoren kunnen transporteurs van verse waren niet de “kat uit de boom kijken” als het gaat om de nieuwe werkelijkheid. “Zo leren we van elkaar.”