Expositie vertelt over liefdesleven Rembrandt

Foto: ANP

Veel is bekend over zijn schilderijen, maar ook over het privéleven van Rembrandt van Rijn (1606-1669) valt genoeg te vertellen. Zo had hij een bewogen liefdesleven, ging hij failliet en verloor hij meerdere kinderen. In de tentoonstelling Rembrandt Privé vertelt het Stadsarchief Amsterdam het persoonlijke verhaal van de wereldberoemde zeventiende-eeuwse Hollandse meester.

Hoewel Rembrandt is geboren in Leiden, kan hij volgens conservator Ludger Smit ook worden beschouwd als Amsterdammer. Hij vestigde zich rond 1631 in Amsterdam en maakte er carrière. Bovendien was hij hier samen met zijn vrouwen, Saskia, Geertje en Hendrickje, die samen met zijn zoon Titus de hoofdpersonen zijn van de expositie.

Het Stadsarchief, dat de grootste collectie aan Rembrandtdocumenten bezit, toont onder meer het ondertrouwregister uit 1634 met de namen van Rembrandt en Saskia. Ook het doopregister met de naam van hun eerste kind Rombertus, die slechts twee maanden oud werd, is te zien. Later verloor het stel nog twee dochters. Alleen zoon Titus overleefde, van wie er net als van zijn moeder een testament ligt.

Verder is er op de expositie een uitspraak te vinden van de ‘commissarissen van huwelijkse zaken’ over de affaire tussen Rembrandt en Geertje, het kindermeisje met wie hij vermoedelijk na de dood van Saskia het bed deelde. Ook ligt er een document waarin staat dat Hendrickje voor de kerkenraad moest verschijnen omdat ze ongetrouwd zwanger raakte van Rembrandt, iets wat werd bestempeld als ‘hoerereije’.

Verder komt ook faillissement van de schilder aan bod, onder meer aan de hand van een boedelinventaris en een onbetaalde rekening van zijn huis in de Breestraat.

Aangezien veel documenten uit die tijd lastig zijn te lezen, hebben de samenstellers van de expositie de teksten toegankelijk gemaakt voor het publiek. Met een iPad in de hand krijgen de bezoekers met behulp van de speciale interactieve techniek ‘augmented reality’ meer informatie bij de getoonde objecten. Daarnaast heeft het archief etsen van de schilder in bruikleen die naast de documenten zijn te zien.

De expositie, die vrijdag opent en tot 7 april is te zien, loopt vooruit op de activiteiten in het 350e sterfjaar van de kunstschilder in 2019.