UvA kan mensen identificeren via hun lach

Foto:

Computers kunnen familieleden herkennen aan de hand van hun glimlach. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelden software die dat kan.Theo Gevers, Hamdi Dibeklioglu en Albert Ali Salah legden in 2012 de lach van ongeveer vierhonderd bezoekers van Science Center NEMO vast en ontwikkelden de grootste lachdatabase ooit.

Uit dit onderzoek verschenen al eerder resultaten waaruit bleek in hoeverre een lach oprecht is of niet, maar nu blijkt ook dat het mogelijk is bloedverwantschap te onthullen door analyse van je glimlach.

Verwantschap bepalen
Ook werden door de camera andere expressies vastgelegd, zoals boosheid, verbazing en angst. Dibeklioglu en Gevers tonen aan dat de manier waarop gezichtsspieren bewegen zoals intensiteit en versnelling tijdens het lachen een schat aan informatie oplevert waarmee nauwkeurig bepaald kan worden of iemand echt lacht, en of er bloedverwantschap tussen mensen bestaat.

Zelfs als mensen uiterlijk niet op elkaar lijken zal de manier waarop men lacht de bloedverwantschap onthullen. Het is de eerste keer dat computersoftware op basis van gezichtsuitdrukkingen nauwkeurig de bloedverwantschap tussen mensen kan herkennen, zoals relatie moeder-zoon, vader-dochter, broer-broer, zuster-zuster.

Verder onderzoek wordt gedaan naar andere gekke bekken zoals boosheid, verbazing en angst voor het detecteren van bloedverwantschap.

Jonger lijken
Eerder bleek al uit het onderzoek van Gevers, Dibeklioglu en Marcel Lucassen dat je als vrouw er jonger uitziet als je lacht, maar alleen als je ouder bent dan veertig. Vrouwen jonger dan veertig kunnen beter neutraal kijken als ze jonger willen overkomen.

Verder heeft de kleur van de lichtbron invloed op leeftijdschatting. Door dit onderzoek is er nu meer inzicht in wat er precies gebeurt met je gezicht als je oprecht lacht, en hoe dat je uiterlijke (schijnbare) leeftijd beïnvloedt.

Leeftijd schatten
Hiermee is software ontwikkeld voor het automatisch berekenen van leeftijd van mensen met een gemiddelde fout van 4,5 jaar. Als mensen de leeftijd van andere personen inschatten is de  nauwkeurigheid in het algemeen lager (gemiddelde fout rond de 7 jaar).

De database is openbaar beschikbaar. Op www.uva-nemo.org is een voorproefje te zien.