Democratie in gevaar door gebrek aan vrouwen

Foto: publiek domein

In het Nederlandse nieuws spelen mannen de hoofdrol. Dat blijkt uit een steekproef van Mediaplatform VIDM.nl. 79 procent van de mensen in het nieuws is man, stellen de onderzoekers vast. Dat betekent dat mannen de democratische meningsvorming in ons land grotendeels bepalen.

De vaderlandse journalistiek blijkt volgens de steekproef nauwelijks ruimte te bieden aan vrouwelijke deskundigen, politici en andere invloedrijke dames. Als het zo is dat burgers hun mening en stemgedrag baseren op wat ze zien, horen en lezen in de media dan zou het kunnen dat die mening incompleet is. Vrouwen kunnen mogelijk totaal andere maatschappelijke kwesties op de agenda zetten, maar bijna geen journalist die naar hun mening vraagt.

Janneke van Heugten van Mediaplatform VIDM.nl noemt de uitslag van deze Nederlandse steekproef uitermate teleurstellend. “De score is beduidend slechter dan bij de vorige monitor in november 2009,” zegt ze. “Het aantal vrouwen in het nieuws is teruggelopen ten opzichte van vorige edities.”

Nieuws.nl scoort beter als het om meepratende vrouwen gaat. Op deze speciale pagina hebben vrouwen hun eigen digitale vrijstaat uitgeroepen:

Scheve verhouding

Het vreemde is dat vrouwen juist al jaren in de meerderheid zijn op de universiteiten en hogescholen. De steekproef geeft geen antwoord op hoe het kan dat veel vrouwen na het ontvangen van hun diploma weinig opduiken in het nieuws als expert. Van de journalisten die het nieuws brachten en met naam en toenaam worden genoemd zijn 83 mannen en 38 vrouwen. Dit staat haaks op het aantal vrouwelijke studenten die de opleiding journalistiek afronden.

Holleeder en vliegtuigramp

Het nieuws op 25 maart 2015 werd bepaald door de vliegtuigramp in Frankrijk en het proces tegen Willem Holleeder. Onder de mensen in het nieuws waren veel hulpverleners, politici, criminelen en sporters.

Eind 2009 vond de vorige Global Media Monitor plaats. Toen werden aanzienlijk meer vrouwen geteld. 30 procent in tegenstelling tot de 21 procent deze keer. In 2009 lag dit vooral aan de griepvaccinatie die op 10 november plaatsvond, waarin veel vrouwen in hun rol als moeder of verpleegkundige optraden.

Scores

In Nederland zijn 7 kranten, 4 internetnieuwssites, 2 televisiejournaals en 2 radiojournaals geanalyseerd. Onder de 346 personen in het nieuws van wie de sekse bekend is, waren 273 mannen en 73 vrouwen.