Wat te doen bij ontslag

Foto: Pexels

Je hele leven werken voor de dezelfde werkgever, je hoort het niet vaak meer. Alhoewel nog steeds veel mensen opgroeien met het idee dat een vaste baan zekerheid geeft in het leven zijn de tijden behoorlijk veranderd. De arbeidsmarkt is volop in beweging, er zijn steeds minder vaste banen en steeds meer flexibele banen en tijdelijke contracten. Ook verliezen mensen hun baan. Waar moet je als werknemer op letten als je ontslagen wordt?

Ook al zijn werknemers in Nederland goed beschermd tegen ontslag zijn er regelmatig mensen die ontslagen worden. De reden hiervoor kan zijn omdat het economisch slecht gaat, maar ook omdat iemand zijn of haar werk niet goed doet.

Eenvoudiger

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was het de bedoeling dat het ontslagrecht eenvoudiger zou worden. Werkgevers moesten werknemers sneller kunnen ontslaan met als doel de dynamiek op de arbeidsmarkt te vergroten. In de praktijk is deze doelstelling niet bereikt. In het nieuwe regeerakkoord wordt daarom voorgesteld het ontslagrecht zo aan te passen dat het wel eenvoudiger wordt.

Route ontslag

Welke route je moet volgen als je ontslagen wordt, hangt af van de reden. Als je bijvoorbeeld al meer dan twee jaar door ziekte niet kan werken, loopt het ontslag via het UWV. Dit is ook het geval als het bedrijf waar iemand werkt failliet dreigt te gaan. Als iemand om andere redenen ontslagen wordt, bijvoorbeeld omdat iemand niet goed functioneert of als er sprake is van een conflict, loopt de route via de kantonrechter.

Wat te doen bij ontslag

Als je ontslagen wordt, krijg je van je werkgever een ontslagvoorstel. Voordat je een reactie geeft op dit voorstel of het ondertekent, is het belangrijk om na te gaan of je wel ontslagen mag worden, of er een ontslagvergunning is, of de voorgestelde transitievergoeding realistisch is, wat de hoogte van je WW-uitkering wordt en of je een overeenkomst op schrift krijgt. Het kan nuttig zijn om je ontslagvoorstel te laten checken door een ontslagspecialist.

Bij ontvangst van het ontslagvoorstel geef je aan dat je er op terug zult komen. Lees het goed door, vraag eventueel hulp bij ontslag en ontbinding en zet dan pas je handtekening. Zodra je tekent, betekent dit dat er een wederzijds goedvinden is. In verband met de WW-uitkering is het belangrijk dat de opzettermijn in acht wordt genomen.

Bezwaar maken

Tenslotte kun je tegen alle vormen van ontslag en ontbinding van het arbeidscontract bezwaar maken. Je kan dit doen met de behulp van een arbeidsjurist, waarbij je samen een bezwaarschrift kunt opstellen. Hierin staat waarom je tegen het ontslag bent. In deze brief moet duidelijk staan waarom je tegen het ontslag bent. Zet er ook in dat je bij het bedrijf wilt blijven werken.