Awareness: hoe zorgelijk is het medicijngebruik onder jongeren?

Sinds 2001 is de druk die leerlingen door schoolwerk ervaren meer dan verdubbeld en uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat 1 op de 12 jongeren psychisch ongezond is. Wat is er aan de hand? Wij vroegen het aan oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl en pubercoach Meta Herman de Groot. Wat is hun visie op de toenemende druk onder jongeren en de toevlucht naar medicijnen, zoals Ritalin?

Jongeren ervaren steeds meer druk omdat we in een prestatiemaatschappij leven. Het is volgens Meta niet populair om te zeggen dat je kind op het VMBO zit. “Ouders willen het liefste dat hun kind op het VWO zit. Dat is al de eerste druk. Vervolgens is er nog een druk van buitenaf door sociale media. Kinderen hebben continu het gevoel dat ze ergens anders moeten zijn en dat gaat dag en nacht door.”

Dick Bijl, schrijver van het boek Het Pillenprobleem, vindt het ernstig dat het gebruik van met name psychofarmaca onder kinderen en adolescenten nog steeds toeneemt. “Dat is een slechte ontwikkeling, want die middelen werken niet op het niveau van een depressie, psychose of ADHD in de hersenen. Het zijn middelen die dempen. Daarbij gaan ze gepaard met een enorm scala aan bijwerkingen, van slecht slapen tot zelfmoord plegen of hele agressieve driftbuien.”

Recreatieve gebruik Ritalin zorgwekkend

Volgens Bijl wordt er heel weinig gecommuniceerd over bijwerkingen. Als mensen echt meer willen weten over bijwerkingen moet je volgens hem naar een site als Rxisk.org gaan. “We denken al snel: een bijwerking hoort bij een medicijn, dat is niet zo erg.” Wat vindt Bijl van het toenemende recreatieve gebruik van Ritalin? “Ik denk dat het recreatieve gebruik van Ritalin, een harddrug, heel zorgwekkend is. Dertig tot veertig procent van de studenten gebruikt dit middel om langer door te kunnen gaan. Daar staat wel een risico op ernstige bijwerkingen tegenover.”

Ook Meta heeft in haar praktijk ervaring met het recreatieve gebruik van Ritalin. “Er bestaat een handeltje onder jongeren, met name als de toetsweek begint. Ze zeggen dat ze dan lekker gefocust zijn, dat ze langer door kunnen gaan en beter presteren. Het vervelende is dat we veel te weinig weten over de consequenties op de langere termijn.” Volgens Bijl zijn ADHD middelen in de handel gezet onder de voorwaarde dat ze gebruikt mogen worden als een orthopedagogisch hulpverleningsprogramma onvoldoende of geen effect heeft. Dan mag een middel alleen maar worden voorgeschreven door een deskundige. Nu is het zo dat de juf zegt dat een kind Ritalin moet hebben en schrijft een huisarts het voor. Zo werkt het niet en zo kan het niet.”

Wil je meer weten over medicijngebruik onder kinderen en jongeren en wat de impact hiervan is? In de derde video in onze awareness reeks delen Dick Bijl en Meta Herman de Groot hun ervaring met en hun visie op het medicijngebruik onder kinderen en jongeren. Hoe zorgelijk is het?

Lees ook: