Vanaf volgend jaar dienstplicht ook voor vrouwen

Foto: Publiek domein

Ook voor vrouwen geldt vanaf volgend jaar een de dienstplicht. Al sinds 1997 is er een opschorting van de opkomstplicht, maar vooralsnog streeft het ministerie ernaar om de gewijzigde dienstplicht per 1 januari 2018 in te laten gaan.

De dienstplicht gold niet voor vrouwen, omdat zij zouden kampen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie vindt dat vrouwen inmiddels even hoog opgeleid zijn als mannen en dat ze gelijk behandeld moeten worden. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met deze wetswijziging. In de wettekst zullen de woorden ‘broederdienst’ worden vervangen doet ‘broeder- en zusterdienst’ en krijgen meisjes van 18 jaar een brief op de mat van Defensie.