Politiek & tech aan de kaak gesteld

Janneke Niessen
Janneke Niessen
Foto: Privé foto

Het duurt niet lang meer voordat we onze stem mogen uitbrengen. De vraag voor velen is echter: op wie ga ik stemmen? We zweven en we twijfelen, terwijl 15 maart nadert. In aanloop naar de verkiezingen interviewen wij een aantal Nederlanders over hun kijk op de politiek, gekoppeld aan een specifiek thema. In dit interview geeft mede-oprichter van en chief innovation officer bij Improve Digital Janneke Niessen haar kijk op het huidige politieke klimaat in relatie tot technologie.

“We leven in een tijd waarin vrijwel alle bedrijven techbedrijven zijn, ook al ben je bijvoorbeeld een bank. Dat is wel degelijk een techbedrijf, ook al doen banken iets met geld. Maar ook in alle functies binnen bedrijven speelt technologie een belangrijke rol. Je moet begrijpen en weten wat er speelt, wat je met techonologie kan en hoe het werkt.” Janneke heeft haar eigen succesvolle techbedrijf. Ze heeft als vrouw een uitzonderlijke positie, want er zijn volgens haar niet veel vrouwen geïnteresseerd in technologie. “Ik ben daar actief mee bezig, ook onder jonge meiden. Ik wil laten zien dat het voor hen heel makkelijk is om iets met technologie te doen. Er is vaak een verkeerd beeld over en veel meiden vinden tech saai.”

Volgens Janneke is Nederland op de goede weg. “Er wordt veel aandacht besteed aan technologische startups, er wordt erkend dat het belangrijk is om in technologie te investeren en in de bedrijven die hier mee bezig zijn. Je kunt je vandaag de dag veel makkelijker dan voorheen als bedrijf internationaal uitrollen, maar dan is je concurrentie ook internationaal. Je bevindt je dus als ondernemer op een groter speelveld en hier houdt de politiek nog te weinig rekening mee. Er wordt nog te veel gekeken naar alleen Nederland of Europa. Dat is te klein en de ambitie mag veel groter zijn. De politiek kijkt te weinig naar de lange termijn en waar we over tien jaar willen zijn: qua techbedrijven, onderzoek en technologische ontwikkelingen. Als ik naar de politieke programma’s kijk, komen technologie, innovatie en startups te weinig terug. Alle partijen hebben er oog voor, maar het mag veel meer. Technologie en ondernemerschap zijn sterk met elkaar verbonden, waarbij het creëren van een ecosysteem belangrijk is: voldoende kapitaal, goed personeel, onderwijs en onderzoek.  VVD en D66 doen dit goed. GroenLinks is heel erg gefocust op groen, dus duurzame technologie. Dat vind ik ook belangrijk, maar er is meer dan dat.”

“De toekomst van onze kinderen begon gisteren”

Zijn er bijvoorbeeld voldoende techmensen in Nederland? Volgens Janneke zijn die er niet en daar moet iets aan gebeuren. “Digitale vaardigheden moeten in het curriculum van scholen worden opgenomen. De politiek moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op structurele wijze digitale vaardigheden aanleren. De toekomst van onze kinderen begon gisteren en over tien jaar ziet de arbeidsmarkt er volledig anders uit. Het is de politiek nog niet gelukt dit te veranderen. Ze praten erover, maar ze doen te weinig. Daarbij is het voor de diversiteit belangrijk dat kinderen al jong technologische vaardigheden leren, waardoor het ook minder een jongensding blijft. Er mag een goeie diversiteit komen in de tech wereld. Dit filmpje op Youtube zegt alles en laat zien dat dit nu nog niet het geval is.”

Wat er nu gebeurt, is dat er mensen uit het buitenland nodig zijn om hier te werken. “Het is lastig om die mensen hier te krijgen door alle regels die er zijn. Ook onder asielzoekers zit veel tech-talent. Waarom gebruiken we hun talent niet? Tenslotte is voldoende kapitaal van wezenlijk belang voor technologische innovatie en ontwikkeling. “Kapitaal is een punt waarbij de overheid fiscaal veel kan doen, zodat er meer durf kapitaal beschikbaar komt, vooral voor startups en skill-ups, bedrijven die al een paar jaar bestaan en al een miljoenen omzet hebben. Het moet makkelijker worden voor investeerders, zoals individuen of grote bedrijven, om geld beschikbaar te stellen. Dat kan veel aantrekkelijker, en dat ligt bij de politiek om daar iets in te veranderen. Dit geldt ook voor innovatieve subsidies, waarbij je als onderneming korting krijgt op loonheffingen, als je innovatief bezig bent. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en het is belangrijk dat deze regeling blijft bestaan. Sommige partijen, zoals ChristenUnie, willen dit beperken.”