Scholen krijgen subsidie tegen werkdruk

Foto: ANP

Zo’n 50 basisscholen kunnen binnenkort financiële steun krijgen om de werkdruk te verlagen. Per schoolbestuur is 8000 euro beschikbaar van het ministerie van Onderwijs voor maatregelen, meldt het ministerie van Onderwijs in het AD.

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het geld gebruiken. Volgens het ministerie kunnen ze ,,bijvoorbeeld een begeleider inhuren die helpt om te ontdekken welke taken anders georganiseerd kunnen worden” of een ,,vergadertraining inplannen.” Volgens minister Arie Slob (Onderwijs) weten de scholen zelf het beste wat nodig is om de werkdruk aan te pakken.

Later wordt dan bekeken welke initiatieven goed werken en hoe andere scholen hiervan kunnen leren. Volgens het ministerie kan met een klein bedrag soms al veel worden gedaan tegen de werkdruk.

De regeling die vanaf 15 januari gaat lopen, is een eerste stap om de werkdruk in te perken.

Het kabinet trekt structureel 430 miljoen euro extra uit om de werkdruk aan te pakken. Over de besteding hiervan overlegt het ministerie van Onderwijs met de leraren en scholen. Volgens het ministerie is ,,het uitgangspunt dat leraren echt verschil in de klas gaan merken.”