Maandag stiptheidsacties ambulancepersoneel

Foto: ANP

Ambulancemedewerkers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-Midden houden maandag ,,stiptheidsacties” vanwege de te hoge werkdruk in de sector, meldt vakbond FNV.

De actiedag is volgens de bond de aftrap van een reeks waarbij andere regio’s later zullen aansluiten. De veiligheid van patiënten blijft echter ,,altijd gewaarborgd”.

Afgelopen november werden aangekondigde acties opgeschort, toen minister Bruno Bruins extra geld beschikbaar stelde voor verbetering van de ambulancezorg. ,,Omdat we met de werkgevers niet tot een goede verdeling van het geld kwamen, ziet het ambulancepersoneel geen andere optie dan alsnog actie te voeren”, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Volgens hem kunnen door een tekort aan personeel en daardoor tekort aan beschikbare ambulances, medewerkers niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van paraatheid en het verlenen van goede zorg.

Bij de acties worden regelgevingen strikter nageleefd. Zo houdt het ambulancepersoneel zich volgens de wegenverkeerswet aan de maximale snelheid. Verder houden ze zich strikt aan hun werk- en rusttijden volgens de arbeidstijdenwetgeving en eisen ze pauzes. Daarnaast zullen er allerlei formulieren niet meer worden ingevuld.