Pesticiden bedreigend voor bijen

Foto: ANP

Pesticiden vormen inderdaad een bedreiging voor bijen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA heeft vastgesteld dat drie zogeheten neonicotinoïden erg risicovol zijn voor hommels, wilde en honingbijen.

Het gebruik van de drie veelgebruikte middelen in de landbouw is in 2013 al aan banden gelegd. De Europese Commissie stelde vorig jaar voor de chemicaliën te verbieden, behalve in kassen. De EU-lidstaten zouden hier in december over stemmen maar dat werd uitgesteld naar eind maart, mede om de EFSA-studie af te wachten.

Greenpeace maant de lidstaten over te gaan tot een verbod om een ,,rampzalige daling van de bijenpopulatie te voorkomen’’. ,,Het bewijs is overweldigend dat bijen en de gewassen en planten die ze bestuiven risico lopen door de neonicotinoïden.’’

De Nederlandse Bijenstichting riep landbouwminister Carola Schouten onlangs al op tot een totaalverbod voor de drie stoffen clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam. ,,Het is code rood voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven.’’