Strengere regels voor Brabantse mestverwerker

Foto: ANP

Mestverwerkers in Brabant krijgen te maken met strengere regels. De provincie Noord-Brabant heeft onder andere bepaald dat nieuwe mestverwerkers de uitstoot van stof zoveel mogelijk moeten beperken en de uitstoot bovendien moeten meten. Op- en overslag van mest moet binnen gebeuren en bacteriën moeten door verhitting worden gedood.

De regels gaan ook gelden voor mestverwerkers die een nieuwe vergunning aanvragen. Alleen voor kleinere mestverwerkers die bij een veehouderij staan verandert er relatief weinig.

De provincie heeft tot de maatregelen besloten om stankoverlast en gezondheidsrisico’s te beperken. Het is bekend dat bacteriën en virussen zich met de stof uit mestverwerkers kunnen verspreiden. Volgens een woordvoerder zijn de eisen scherper dan in andere provincies.

Brabant kampt met een mestoverschot van ruim 9 miljard kilo. Om het overschot weg te werken zijn grote mestverwerkers nodig die de provincie naar industrieterreinen wil dirigeren.