Vakbonden: onderzoek naar brandweercommandant

Foto: ANP

Vakbonden willen een onafhankelijk onderzoek naar de uitlatingen van de Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap. Ze vinden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim door de kritiek die hij de afgelopen tijd op het korps heeft geuit. Zo sprak hij onder meer over ,,de medezeggenschapsmaffia” en van een verziekte sfeer op de kazernes.

FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB hebben het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in een brief om een onderzoek gevraagd, laten ze weten. Volgens de vakbonden ervaren de brandweerlieden zijn uitlatingen als beledigend en kwetsend. ,,Hij stelt daarmee de hele Amsterdamse brandweer in een kwaad daglicht.”

De commandant repte in het programma De Nieuws BV op NPO Radio 1 onder meer van ,,de medezeggenschapsmaffia” en een verziekte sfeer.