CU mikt op ‘maatschappelijk debat’ vuurwerk

Foto: ANP

De ChristenUnie, de regeringspartij die als enige wél een landelijk vuurwerkverbod wil, legt zich er niet meteen bij neer dat het kabinet daar niet aan wil. De partij vindt dat ,,het kabinet die mogelijkheid om het gevaarlijkste vuurwerk uit de handel te halen nadrukkelijk openhoudt”. Het maatschappelijk debat over vuurwerk gaat intussen door, zegt de ChristenUnie, waardoor de roep om een vuurwerkverbod misschien luider wordt.

De ChristenUnie ,,wil de ervaringen van politie en hulpverleners en het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid daar voortdurend nadrukkelijk bij betrekken”, zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Die dringen erg aan op een landelijk vuurwerkverbod.

Ook coalitiegenoot D66 is nog niet tevreden. De partij wil dat gemeenten de ruimte krijgen om een gemeente helemaal vuurwerkvrij te maken, en het niet bij vuurwerkvrije zones hoeven te laten. ,,Daar hebben gemeenten zelf ook om gevraagd en dat mis ik nu nog in de plannen”, zegt Kamerlid Monica den Boer.