30 reekalveren gered in Nijkerk

Vlak voor boeren in Nijkerk hun gras in mei voor de eerste keer gaan maaien, vragen ze de WBE Nijkerk (WildbeheerEenheid Nijkerk) de velden, waar vaak reeën worden gezien, te controleren op reekalveren. Dat dit belangrijk is, blijkt uit het feit dat er in mei en juni dertig reekalveren zijn gevonden. Dat meldt Nijkerk.nieuws.nl.

WBE Nijkerk zoekt de reekalveren met behulp van een drone, die voorzien is van een warmtebeeldcamera.

De gevonden reekalveren zijn vóór het maaien op een plaats gelegd, waar de maaimachine niet komt en het moederdier, de reegeit, het kalf weer gemakkelijk kan vinden.

Vroeg in actie

In alle vroegte gaan de mannen van het ‘drone team’ op stap naar een afgesproken perceel, dat kort daarna gemaaid gaat worden. Zo vroeg mogelijk, omdat dan het verschil in temperatuur van de bodem en van het reekalf het grootst is. De drone scant het veld en op monitoren is te zien, waar een reekalf ligt. Daar gaan de mannen naartoe, ze pakken het kalf op en leggen het aan de rand van het veld of in het aanliggende bos.

Dit jaar werden op die manier zo’n veertig percelen gescand en dat resulteerde in dertig reddingen, waarbij reekalveren in veiligheid konden worden gebracht.

Meer nieuws over Nijkerk lees je op Nijkerk Nieuws.