Leger des Heils: gevaar door overvolle opvang

Foto: ANP

Doordat gemeenten onvoldoende woningen kunnen bieden aan geresocialiseerde daklozen, raken de opvanglocaties van het Leger des Heils overvol. Daardoor gaan deze mensen weer meer zwerven en kunnen ze in hun oude patroon – verslaving of crimineel gedrag – vervallen. ,,Het loopt echt uit de hand”, waarschuwt Leger des Heils-commandant Hans van Vliet vrijdag in De Telegraaf.

Volgens hem gaat het om honderden mensen die mogelijk een gevaar voor de samenleving zijn en opvang nodig hebben. ,,Als er niets gebeurt, zal deze lastige groep groeien en zijn het er over een paar maanden duizenden.”

„Normaal gesproken kunnen mensen na opvang en resocialisatie een nieuw leven opbouwen en terugkeren in de samenleving met een eigen woning. Maar die zijn er gewoonweg niet”, stelt de commandant. ,,Daarmee krijgt de maatschappij dus de rekening gepresenteerd.”

In acht jaar tijd zag het Leger des Heils het aantal cliënten van 30.000 naar 50.000 groeien. De commandant vindt dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Ook maakt hij zich zorgen over de onverschilligheid van mensen. ,,Het maakt mensen niet uit hoe het met de ander gaat. Men is alleen met zichzelf bezig en denkt te vaak ’so what’.”