Huurders probleemcorporatie WSG gered

Foto: ANP

Het bezit en een groot deel van de schulden van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg worden overgenomen door acht woningcorporaties in Zuidwest-Brabant. Met de afwikkeling van de overige schulden is ruim een half miljard euro gemoeid. De sector neemt die zelf voor zijn rekening.

Nu komt er een einde aan jarenlange onzekerheid voor de huurders bij WSG. Er verandert niets aan hun huurcontract en ze huren bij een financieel gezonde corporatie die weer kan investeren, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

WSG bezit ongeveer 4000 huurwoningen. Zij gaan naar Thuisvester, Alwel, Casade, Woonkwartier, WonenBreburg, Woonvizier, Stadlander en Leystromen.

De misstanden bij WSG, dat kampte met een schuld van 1 miljard euro, waren mede aanleiding voor een parlementaire enquĂȘte en een strengere Woningwet. De problemen ontstonden begin 2000 door risicovolle grondaankopen en onrendabele investeringen.