LTO: oogst minder bij boeren met sproeiverbod

Foto: ANP

Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een mindere oogst. Dat verwacht de belangenorganisatie voor de landbouw LTO.

Een zegsvrouw van LTO benadrukt dat boeren altijd al afhankelijk zijn van het weer. ,,Waar ze kunnen beregenen, is de situatie goed onder controle. Daar waar dat niet kan, lopen de fysieke opbrengsten van gewassen naar verwachting terug’’, laat een woordvoerster van LTO weten. ,,Het wordt spannend nu.”

De financiële schade van de droogte voor boeren is volgens LTO nog moeilijk in te schatten. Als het totale aanbod van hun producten kleiner wordt, kunnen de prijzen voor landbouwproducten als groente en fruit stijgen waardoor de omzetderving uiteindelijk meevalt.

In verschillende delen van Nederland geldt een verbod op sproeien met water uit sloten, beken en kanalen, omdat dit onherstelbare schade aan de natuur kan veroorzaken. Daardoor zullen vooral boeren in de fruitteelt, akkerbouw en de groenteteelt te maken krijgen met een kleinere oogst.