Risico’s bij zorgvoorziening Lutjebroek

Foto: ANP

De Inspectie Gezondheidszorg heeft Stichting Merakel in Lutjebroek onder verscherpt toezicht gesteld. De kleinschalige zorgvoorziening voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking kampt met bestuursproblemen. Die vormen een risico voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulpverlening, aldus de inspectie.

Die heeft er geen vertrouwen in dat Merakel de problemen zal oplossen zonder verscherpt toezicht. ,,Onder meer de communicatie tussen het bestuur en de raad van toezicht moet beter. Het onderling vertrouwen moet worden hersteld en de vacature in de raad van toezicht moet worden ingevuld.”

Het verscherpt toezicht duurt nog zeker twee maanden maanden.