Rechter beslist over afschieten edelherten

Foto: ANP

De rechtbank in Lelystad bepaalt donderdag of de provincie Flevoland komende winter 1830 herten mag laten afschieten in de Oostvaardersplassen. Drie natuurverenigingen willen dat de rechter dit tegenhoudt.

De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life hebben met een kort geding het verlenen van een vergunning door de provincie voor het afschieten van de herten aangevochten. Ze menen dat het schieten de vogelstand in het gebied ernstig verstoort. Ook is de vrees dat de zeearend het gebied zal verlaten.

De provincie wil ingrijpen in het natuurgebied. Bijna 60 procent van de edelherten stierf afgelopen winter de hongerdood, wat tot veel verontwaardiging en protest leidde. Door de hertenstand in de Oostvaardersplassen terug te brengen tot 490 wil de provincie dit in de nabije toekomst voorkomen.

De provincie zegde toe dat er tot de uitspraak van de rechter nog niet wordt geschoten.