Meeste Nederlanders werken op kantoortijden

Foto: ANP

In Nederland is nog geen sprake van een samenleving waarin steeds meer mensen in de avonduren en de weekenden werken. Werk en scholing hebben voornamelijk op doordeweekse dagen plaats en de meeste mensen werken tijdens traditionele kantoortijden. Kortom, er is weinig bewijs voor een 24/7-samenleving, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het SCP deed onderzoek naar de tijdsbesteding van de Nederlander. Het planbureau vroeg bijna 1900 mensen een week lang in een dagboek hun activiteiten bij te houden.

Nederlanders besteden aan werk, scholing en de zorg voor het huishouden en anderen bijna 46 uur per week. De meeste tijd, 77 uur, gaat naar persoonlijke verzorging. Daaronder vallen onder meer slapen, eten en drinken. Gemiddeld 59 uur per week brengen Nederlanders slapend of wakker in bed door. Dat is ongeveer 8,5 uur per dag. Daarnaast wordt gedurende iets meer dan 11 uur gegeten en gedronken en besteden Nederlanders 7 uur per week aan onder meer douchen en aankleden.

Ruim een derde van de 1900 deelnemers aan het onderzoek voelt zich ten minste een dag per week opgejaagd. 54 procent geeft aan het weleens te druk te hebben en 39 procent voelt zich thuis of op het werk zich weleens tekortschieten. Gevoelens van tijdsdruk komen het meest voor bij vrouwen, hoger opgeleiden en ouders van thuiswonende kinderen.

Dat die laatste groep het vaak te druk heeft, betekent niet dat de kwaliteit van leven daaronder lijdt. ,,Ouders geven hun leven een 7,8 als rapportcijfer, en daarmee zijn zij ongeveer even tevreden met hun leven als mensen zonder kinderen”, concludeert het SCP.

Gemiddeld hebben Nederlanders van 12 jaar en ouder per week bijna 44 uur vrije tijd. Daarvan besteden ze bijna 20 uur per week aan media (lezen, kijken, luisteren, gamen, internetten etc) en bijna negen uur aan sociale contacten. De resterende vrije uren gaan naar sport, cultuur en hobby’s.