‘Klimaatonderhandelaars komen over de brug’

Foto: ANP

Na maanden onderhandelen worden vrijdagochtend naar verwachting maatregelen gepresenteerd die Nederland duurzamer moeten maken. Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, overhandigt dan het onderhandelaarsakkoord aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Daar zijn ook de vijf klimaattafels bij aanwezig, waaraan industrie, overheid en allerlei belangengroepen hebben onderhandeld.

Het akkoord gaat over hoe de klimaatdoelen, zoals afgesproken in het regeerakkoord, behaald kunnen worden. Dat moet ertoe leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met minstens 49 procent is gedaald vergeleken met 1990.

Om de klimaatdoelen te halen is veel geld nodig. Dat maakt het ook lastig voor het kabinet.

Volgens uitgelekte plannen zouden woningcorporaties honderden miljoenen extra krijgen om huizen te verduurzamen en ze van het aardgas te krijgen.

De klimaattafels kwamen in juli met een akkoord op hoofdlijnen. Het laatste onderhandelaarsakkoord is nog niet definitief. De plannen moeten eerst nog worden doorberekend, waarna het kabinet er een besluit over moet nemen.

De persbijeenkomst vindt naar verwachting om 11.30 uur plaats in Nieuwspoort.