‘Handhaving Amsterdam schiet tekort’

Foto: ANP

De inzet van gemeentelijke handhavers in Amsterdam leidt nog niet tot een structurele vermindering van sociale overlast. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam na een onderzoek. Volgens de opstellers van het rapport zijn de ambities van de gemeente op het gebied van handhaving hoog, maar is het aantal handhavers en hun toerusting te beperkt.

Ook ontbreekt structuur en een duidelijke taakverdeling in de samenwerking met betrokken organisaties, staat in het rapport. De verwachtingen van wat handhavers kunnen doen, zijn volgens de rekenkamer vaak onrealistisch. Maar het is ook lastig om de effectiviteit te bepalen, onder meer omdat de gegevens die handhavers registreren niet goed bruikbaar zijn om de resultaten te meten.

Volgens de onderzoekers wordt de problematiek van sociale overlast ook steeds complexer. ,,Van handhavers die in het verleden zijn opgeleid tot stadswacht wordt nu iets verwacht waarvoor zij niet zijn opgeleid.” Hulporganisaties constateren dat bij hen het ,,fingerspitzengef├╝hl” ontbreekt om jongeren, verslaafden of daklozen te benaderen die overlast veroorzaken.

,,Er valt kortom nog een hoop te winnen als het gaat om de bijdrage van handhaving aan het verminderen van sociale overlast in buurten”, zeggen de opstellers, die onderzoek deden in vijf gebieden in de stad waar veel overlast is van personen op straat.

Het stadsbestuur onderschrijft de bevindingen in het rapport, staat in een reactie. De rekenkamer betreurt het echter dat het college van burgemeester en wethouders niet uitgebreider ingaat op de inhoud van het onderzoek en met weinig concrete maatregelen komt.