Amsterdam neemt maatregelen tegen islamschool

Foto: ANP

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft maatregelen aangekondigd na de ,,zeer verontrustende signalen” over het islamitisch onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum. Behalve dat het schoolbestuur donderdag dringend is verzocht op te stappen, heeft het college van burgemeester en wethouders geëist dat de onderwijsinspectie onmiddellijke volledige toegang krijgt tot de school. Ook zet de gemeente de subsidies stop totdat gehoor is gegeven aan de gestelde eisen, schrijven burgemeester Femke Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman in een brief aan de gemeenteraad.

In de brief staat dat er geen acuut gevaar is voor de openbare orde. ,,Het college beschouwt echter het signaal dat jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door ‘richtinggevende personen’ die sinds 2000 in een radicale omgeving verkeren en tussen 2009 en 2012 banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat) of die zich anderszins inlaten met jihadistisch extremisme als onacceptabel.”

De gemeente heeft een telefoonnummer (020-2552903) geopend waar ouders, kinderen en onderwijspersoneel van andere scholen terecht kunnen voor informatie. Ook krijgen alle ouders en leerlingen van de school een brief over de situatie en de maatregelen die de gemeente treft.

Het college gaat verder in gesprek met Amsterdamse schoolbesturen en de islamitische gemeenschap over de beschikbaarheid van voldoende plekken voor islamitische leerlingen ,,waar het uiten van hun religieuze identiteit veilig kan plaatsvinden”. Halsema en Moorman schrijven verder dat ze alles willen doen wat nodig is voor Amsterdamse kinderen, maar dat de gemeente beschikt over beperkte bestuurlijke en juridische mogelijkheden. ,,Eerdere interventies van de gemeente hebben de oprichting van de school ook niet kunnen verhinderen.”