NCTV waarschuwt A’dam voor islamitische school

Foto: ANP

Een aantal medewerkers van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam probeert een groot deel van het lesprogramma te wijden aan de ,,salafistische geloofsleer”. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een brief aan burgemeester Femke Halsema.

Halsema heeft het schoolbestuur donderdag dringend verzocht per direct op te stappen. Ook wil ze dat de door de NCTV genoemde personen, die de jonge leerlingen zouden beïnvloeden, onmiddellijk de banden met de school verbreken.

Ook buiten schooltijd willen deze ,,richtinggevende personen scholieren onder hun invloedssfeer brengen’’, schrijft NCTV Pieter- Jaap Aalbersberg. Hij baseert zich op informatie van inlichtingendienst AIVD.

De personen om wie het gaat zijn zich ervan bewust ,,dat zij in strijd handelen met de antiradicaliseringsstrategie, ontwikkeld door de overheid”. In zeker één geval werd een godsdienstles bewust geschrapt, toen de Onderwijsinspectie over de vloer was.

De ,,sleutelfiguren” om wie het gaat zouden tussen 2009 en 2012 ook in contact hebben gestaan met het zogenoemde Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging die onder meer achter de aanslag op de Moskouse metro in 2010 zat.

Een onderzoek van de Onderwijsinspectie loopt nog, hoewel de ,,inspectie heeft moeten vaststellen dat er door de opstelling van de schoolleiding geen klimaat is in de school dat effectief onderzoek mogelijk maakt’’.