Haat-liefdeverhouding raadsleden en provincie

Foto: ANP

Raadsleden in Nederland zijn behoorlijk negatief over de provincie, die ze beschrijven als star en stug. Tegelijkertijd willen de raadsleden dat de relatie met het provinciebestuur wordt verbeterd, blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Citisens onder ruim 1200 raadsleden.

Ruim een derde van de raadsleden (39 procent) vindt dat de provincie ontwikkelingen in de gemeente in de weg staat. Van de lokale partijen heeft zelfs meer dan de helft (52 procent) die mening. Raadsleden verwijten het provinciebestuur dat het afstandelijk, bureaucratisch en onzichtbaar is, zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen van de Universiteit van Tilburg. Een op de drie raadsleden noemt de provincie als bestuurslaag overbodig. Onder politici van lokale partijen ziet zelfs 43 procent de provincie liever verdwijnen.

Bijna acht op de tien raadsleden (77 procent) is van mening dat voor een goed lokaal bestuur samenwerking tussen de gemeenteraad en Provinciale Staten noodzakelijk is. Daarom vindt een bijna net zo’n groot aantal dat de relatie moet worden verbeterd. Bijna de helft van de raadsleden geeft aan dat de provincie de gemeenten niet als gelijkwaardige partner behandelt.

Raadsleden verwachten van de provincie dat ze de komende vier jaar een voortrekkersrol nemen in dossiers als de energietransitie, infrastructuur, de Omgevingswet en het milieu. Een grote meerderheid (64 procent) vindt echter dat de provincie zich niet moet bemoeien met de gemeentelijke herindelingen.