Recordaantal beurzen staan stil bij vrouwenrechten op 8 maart

Voorzitter UN Women Marit Maij
Voorzitter UN Women Marit Maij
Foto: Josine Boven

Vanochtend op 8 maart, Internationale Vrouwendag, staan wereldwijd 66 beurzen stil bij gendergelijkheid en vrouwenrechten. Dat is meer dan ooit. Euronext Amsterdam doet ook mee. Sinds een paar jaar wordt er wereldwijd een campagne georganiseerd op 8 maart om beursgenoteerde bedrijven te betrekken bij vrouwenrechten, de ‘Ring the Bell’ campagne.

Jaarlijks doen er steeds meer beurzen mee, omdat ze beseffen dat ook bedrijven hun steentje bij moeten dragen aan een wereld waarin vrouwen echt gelijke kansen krijgen. Dat is ook in hun voordeel. Talloze onderzoeken tonen aan dat bedrijven met een meer diverse werkvloer en bedrijfstop beter scoren dan bedrijven die nog eenzijdig samengesteld zijn. Reden genoeg voor actie zou je denken, maar de achterstand van vrouwen in het bedrijfsleven blijft hardnekkig.

“Wij hopen dat deze opening van de beurs op Internationale vrouwendag een startschot is voor meer inzet van Nederlandse bedrijven om gelijke kansen te creëren voor mannen en vrouwen”, zegt Marit Maij, voorzitter van UN Women Nederland, die een keynote speech verzorgt bij het Amsterdamse Ring the Bell event. “Bedrijven zijn essentiële partners voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het gaat hierbij niet alleen om een divers personeelsbeleid, maar bijvoorbeeld ook om progressief advertentiebeleid waarin stereotype beelden van vrouwen en mannen niet meer worden herhaald, of zorg dragen voor de veiligheid van vrouwen in de productieketen.”

Bedrijven kunnen de Women’s Empowerment Principles (WEP’s) van UN Women onderschrijven; zeven uitgangspunten om een bijdrage te leveren aan gendergelijkheid en vrouwenrechten. De WEP’s zijn uitgewerkt in een uitgebreide analyse-tool waarmee bedrijven kunnen zien op welke terreinen zij het goed doen en waar verbetering mogelijk is.

Met de ‘Ring the Bell’ campagne hoopt UN Women steeds meer bedrijven te bereiken die zich willen inzetten voor een toekomst waarin discriminatie van en geweld tegen vrouwen verleden tijd is.