Nieuwe stap aanpak fraude met uitkeringen

Foto: ANP

Fraude door mensen in de bijstand met een vermogen in het buitenland wordt verder aangepakt. Gemeenten kunnen bij hun onderzoek naar bedrog voortaan een speciale databank raadplegen, het zogenoemde kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland. Hierin staan alle actuele gegevens over lopende onderzoeken in het buitenland.

Het loket moet onderzoek makkelijker maken, want het is vaak complex en tijdrovend. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark spreekt over een belangrijke stap in de strijd tegen dergelijk verzwegen vermogen: ,,Voor het draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang dat fraude met uitkeringen niet mag lonen. Dit geldt zeker voor het hebben van bezit in het buitenland, zoals een tweede huis.”

Van Ark is verder bezig te kijken of ze de wet zo kan aanpassen dat fraudeurs niet zonder meer opnieuw recht hebben op een uitkering.