Terreurverdachten voor observatie naar PBC

Foto: ANP

Vijf van de zes mannen die vastzitten op verdenking van het beramen van een jihadistische aanslag, moeten naar het Pieter Baan Centrum (PBC) om daar te worden geobserveerd. De rechtbank in Rotterdam willigde daarmee een verzoek in van het Openbaar Ministerie (OM) dat hierom met klem had gevraagd. Voor de zesde verdachte volgt later een formeel besluit over zo’n onderzoek.

De rechtbank vindt net als de officier van justitie dat onderzoek in het PBC noodzakelijk is, nu alle verdachten weigeren mee te werken aan een onderzoek door een psychiater en psycholoog. De manier waarop het gedrag van de verdachten zal worden bestudeerd, is aan de deskundigen in het PBC, stelde de rechtbank woensdag tijdens de derde voorbereidende zitting. Vijf van de zes verdachten waren aanwezig.

De verdediging had zich verzet tegen opname in het PBC, vooral als dit als een groep zou gaan plaatsvinden. Hun cliënten gaven nagenoeg allen aan dat ze in het PBC nergens aan zouden meedoen. Zinloos en verspilling van capaciteit bij het PBC, stelden drie advocaten. Ze hebben er bovendien weinig vertrouwen in dat zo’n onderzoek objectief verloopt.

Het OM wil alles inzetten om meer te weten te komen over de geestesgesteldheid van de verdachten, omdat hun gedrag vragen oproept. Zo toonden ze zich bereid ”van velen het leven te nemen” en zouden enkelen zich hebben willen opblazen of gaven ze aan dat ze bij een aanslag niet levend gepakt wilden worden, zo verwees de aanklager naar opnamen die zijn gemaakt tijdens een infiltratie-actie.

De vermoedelijke terroristen, tussen de 21 en 35 jaar, werden in september tijdens een grootscheepse actie opgepakt. Ze zijn geboren of woonden in Arnhem. Drie zijn geboren in Irak en Afghanistan. Het OM stelt dat met hun aanhouding een aanslag op een nog onbekend doel is voorkomen.

Een volgende niet-inhoudelijke zitting is op 19 augustus.