Studentenclubs maken afspraken voor toekomst

Foto: ANP

Studentenverenigingen hebben de handen ineengeslagen voor een goed verenigingsleven in de toekomst. Ze ondertekenden vrijdag in Den Haag een document vol richtlijnen, onder meer over verantwoord alcoholgebruik.

Iedere studentenvereniging moet een alcoholbeleid hebben, dat ook jaarlijks onder de loep wordt genomen. De zogenoemde ‘verenigingstappers’, de studenten die schenken, moeten een certificaat halen dat hoort bij de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).

Ook voorzien de richtlijnen in afspraken over ‘nuchterheidsdiensten’ tijdens verenigingsavonden en grote evenementen. Verder moet elke vereniging streven naar verantwoorde alcoholconsumptie door onder meer bewustwording, het aantrekkelijk maken van non-alcoholische dranken en het tegenhouden van acties die al te uitbundig alcoholgebruik zouden kunnen bevorderen.

De studentenverenigingen moeten ook fysiek en geestelijk geweld uitsluiten, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid “of op welke grond dan ook”. Seksueel grensoverschrijdende opmerkingen en handelingen mogen ook niet voorkomen.

De richtlijnen zijn opgesteld door de 47 studentengezelligheidsverenigingen die zijn aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). “Het Nederlandse studieklimaat is door strengere studie-eisen en financiĆ«le druk aan verandering onderhevig”, legt de organisatie uit.

Dat enkele verenigingen negatief in het nieuws kwamen na uit de hand gelopen ontgroeningspraktijken, heeft ook een rol gespeeld. “Daarnaast heeft mediaberichtgeving geleid tot kritiek en wantrouwen vanuit de Nederlandse maatschappij. De studentenverenigingen stellen zich actief en open op om op deze ontwikkelingen in te spelen”, aldus de LKvV.

Studentenverenigingen blijven naar eigen zeggen waardevol omdat de leden zich er extra breed kunnen ontwikkelen.