Hoekstra wil middenklasse laten floreren

Foto: ANP

Kabinet, werkgevers en werknemers moeten samen op zoek naar een “nieuwe balans van rechten en plichten”. Volgens minister Wopke Hoekstra van FinanciĆ«n heeft het “hedendaagse kapitalisme een correctie nodig”. Het is een van de stappen die moeten worden genomen om de middenklasse te laten floreren.

De samenleving dreigt uit balans te raken, zei Hoekstra maandagavond in Den Haag waar hij de H.J. Schoo-lezing gaf. Daarbij dreigt de kwetsbare middenklasse – “de ruggengraat van de Nederlandse samenleving” – het komende decennium onderuit te gaan als er niets gebeurt. Oude vertrouwde economische zekerheden van deze groep staan volgens hem onder druk.

Hij pleit voor een “nieuw maatschappelijk evenwicht. Een hernieuwde schets waarin we vormgeven onder welke voorwaarden wij samenleven”. Daarbij moet de lange termijn op de eerste plaats komen.

Werkgevers moeten kijken hoe ze werknemers meer zekerheid en extra loon kunnen bieden. Vakbonden moeten volgens hem verder kijken dan het eigen ledenbestand en oog hebben voor het “langetermijnbelang van alle Nederlandse werknemers”.

En de politiek moet de uitdijende kosten van volksgezondheid en sociale zaken aanpakken. Daarbij moeten de lasten van de middenklasse worden verlicht. “Maar dat betekent ook dat heilige huisjes, of het nu toeslagen, subsidies of zzp-facilitering zijn, op de helling moeten kunnen worden gezet.”

Twee andere zaken waar de middenklasse zich volgens hem zorgen over maken, zijn integratie en de Nederlandse identiteit. Bij integratie mag de lat wat hem betreft hoger. Immigranten moeten het “Nederlanderschap over een langere periode stap voor stap verdienen”.

Voor het versterken van de identiteit “is geen pasklare oplossing”. Maar we mogen van de optimistische Hoekstra best wat trotser zijn op onze verworvenheden (vrijheden, democratie, openheid) van dit “geweldige land”. Hieraan kunnen mensen hernieuwd zelfvertrouwen ontlenen, zei Hoekstra die wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor het CDA-leiderschap.