Minister: nut van Engels in onderwijs toetsen

Foto: ANP

Als instellingen in het hoger onderwijs een substantieel deel van hun opleiding in het Engels willen gaan aanbieden, moeten ze in de toekomst eerst aantonen dat dit van meerwaarde is voor de student. Dat is een van de voorstellen van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) om de verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland tegen te gaan.

Ook bestaande opleidingen zullen op termijn moeten aantonen waarom het voordelig is een opleiding niet in het Nederlands aan te bieden. Masteropleidingen die voor minimaal een derde in het Engels worden aangeboden zullen worden getoetst, voor bachelors en andere opleidingen ligt de grens op 20 procent.

Van Engelshoven wil verder dat onderwijsinstellingen buitenlandse studenten meer kansen bieden om zich het Nederlands machtig te maken. Dat moet de kans vergroten dat buitenlandse studenten na hun studie in Nederland blijven, wat weer voordelig is voor de arbeidsmarkt.