‘Voertaal Engels mag geen doel op zich zijn’

Foto: ANP

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn blij dat onderwijsinstellingen voortaan moeten aantonen dat Engels als voertaal van meerwaarde is voor de student. Ze vinden de maatregelen van Onderwijsminister Ingrid Van Engelshoven belangrijk om “overhaaste internationalisering” in te perken. Nu nog worden veel opleidingen in het Engels gegeven terwijl een motivatie daarvoor ontbreekt.

Volgens ISO en LSVb blijkt uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek dat ook de motieven om internationale studenten aan te trekken niet voldoende zijn gebaseerd op inhoudelijke argumenten.

“Internationalisering is meer dan het veranderen van de voertaal van een opleiding”, aldus ISO-voorzitter Kees Gillesse. “Echt internationaliseren betekent gebruikmaken van de verschillende perspectieven in de collegebanken en een goede uitwisseling van verschillende opvattingen. Dat moet goed doordacht worden en passen bij het karakter van een opleiding.”