Burgers: sensoren belangrijk voor veiligheid

Foto: ANP

Burgers vinden het belangrijk dat de omgeving wordt gemonitord met sensoren als bewakingscamera’s, als dat de veiligheid ten goede komt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Rathenau Instituut uitvoerde in opdracht van de politie.

Burgers wijzen veelal de inzet van camera’s in priv├ęsituaties af. In de openbare ruimte vinden ze monitoring wel geoorloofd, zeker als het gaat om drukke plaatsen waar de veiligheid in het geding kan komen.

Nederland telt vele sensoren. Zo zijn er alleen al 1,5 miljoen beveiligingscamera’s van bedrijven en particulieren. Gemeenten hebben meer dan 3000 toezichtscamera’s en de politie ook nog eens honderden. Daarnaast zijn er slimme camera’s die nummerborden kunnen ‘lezen’, dragen agenten bodycams en zijn er zelfs lantaarnpalen die het geluidsniveau meten om in de gaten te houden of ergens ruzie ontstaat.

Het instituut heeft een aantal spelregels opgesteld die de politie zou moeten hanteren bij de inzet van de sensoren om het vertrouwen van de burgers te wekken. Die willen er transparant over worden geïnformeerd en willen bovendien niet dat de inzet van sensoren ten koste gaat van blauw op straat en contact met agenten. Ook mogen de sensoren niet leiden tot discriminatie, vinden de ondervraagden.

Het instituut deed literatuuronderzoek, interviewde een aantal experts en organiseerde zogeheten focusgroepen waarin burgers werden gehoord.