Verzet tegen heropening vliegbasis De Peel

Foto: ANP

Vijf gemeenten in Brabant en Limburg zijn tegen de hernieuwde ingebruikname van de militaire vliegbasis De Peel. Dat hebben zij vrijdag bekendgemaakt. Venray vreest geluidsoverlast en vermindering van de luchtkwaliteit. Deurne, Sint Anthonis, Asten en Helmond maken zich onder meer zorgen over de gevolgen voor recreatie, leefbaarheid van de kernen en gezondheid van de inwoners. Dat hebben de gemeenten laten weten aan het ministerie van Defensie.

Defensie wil op De Peel onder meer de nieuwe F-35 stationeren. Volgens de omliggende Brabantse gemeenten maken die meer herrie dan de F-16. Helmond wil weten hoeveel geluid de nieuwe jachtvliegers veroorzaken. De gemeenten vrezen een forse toename van de overlast als jaarlijks 3600 keer een straaljager opstijgt of landt op De Peel.

Venray vreest negatieve effecten voor de economie, de bedrijvigheid en het toekomstperspectief van met name boeren en het toerisme. “Onaanvaardbaar” vindt Venray. Datzelfde geldt voor de waardevermindering van woonhuizen en bedrijfsvastgoed, aldus de gemeente.

Het Venrayse college ziet voorts “geen noodzaak voor de hernieuwde ingebruikname in het grotere geheel van militaire vliegvelden in Nederland en Europa. Evenmin ziet het gemeentebestuur de militaire noodzaak voor de reactivering van juist vliegbasis De Peel.” Ook de Brabantse gemeenten vragen zich af hoe Defensie om zal gaan met de nieuwe stikstofuitspraak van de Raad van State.

Vliegbasis De Peel was operationeel van 1954 tot 2012. Volgens de Brabantse gemeenten ging het toentertijd om het sporadisch starten en landen van straaljagers, meestal afkomstig van vliegbasis Volkel. In 2012 werd de luchtmachtbasis De Peel opgeheven. Sinds twee jaar is De Peel een basis van de landmacht.