Zo voorkom je als werkgever een te hoge werkdruk

Foto: Pexels

Onlangs heeft arbodienst Arbo Unie voorspelt dat als er niets veranderd in 2030 een kwart van de werkende mensen burn-outverschijnselen zal hebben en hierdoor minder zal werken. De werkdruk is in veel bedrijven een groot probleem. Stress en overbelasting gaan ervoor zorgen dat steeds meer Nederlandse werknemers psychisch vermoeid raken.

Uit onderzoek van TNO, de Arbobalans 2018, blijkt dat werknemers steeds meer moeten doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-outklachten bij werknemers. Werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bedragen bijna 9 miljard euro per jaar.

Psychosociale arbeidsbelasting

Uit het onderzoek blijkt dat de fysieke belasting, dus kracht zetten, herhaalde bewegingen, en de omgevingsbelasting, dus lawaai, gevaar en gevaarlijke stoffen, de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk is gebleven. Dat geldt niet voor de psychosociale arbeidsbelasting.  Daar zit de toename met name in de hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen. Deze is gestegen van 35 procent in 2007 naar 40 procent in 2017. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie, respectievelijk 38 procent en 45 procent in 2007 en 2017.

Werkdruk groot probleem

Werkdruk is in veel bedrijven een groot probleem. Veel werkgevers weten zich hier geen raad mee. Ook werknemers durven problemen door werkdruk vaak niet aan te kaarten. Een arbodienst biedt ondersteuning in het terugdringen en beheersen van verzuim. Het vitaal inzetbaar houden van medewerkers vraagt om aandacht. Vanuit de Arbowet is elke werkgever in Nederland verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), met het doel verzuim door stress op het werk te verminderen én tegen te gaan.

Werkdruk aanpakken

Hoe kun je werkdruk aanpakken als werkgever, naast gebruik te maken van een arbodiensteverlening? Zorg allereerst voor duidelijke en helder uitgeschreven taakomschrijvingen. Hierdoor weten werknemers wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze hun eigen planning beter beheren. Vervolgens is het belangrijk dat werknemers voldoende autonomie hebben. Laat ze vrij in waar, hoe en wanneer ze hun werk willen doen. Hierdoor ervaren ze minder snel tijdsdruk en wordt er een appel gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid. <

Zorg ervoor dat werknemers voldoende rustmomenten inbouwen in hun dag, dat er niet standaard wordt overgewerkt, dat er alleen vergaderd wordt als er ook daadwerkelijk iets te bespreken is en dat er geen cultuur ontstaat waarin er e-mails in de avonden en weekenden worden gestuurd. Na een drukkere periode is het belangrijk dat werkgevers ook een keer wat eerder naar huis mogen. Het is uiteraard belangrijk om als werkgever hierin het voorbeeld te leven. Reflectie is een groot goed.

Lichaam en hoofd

Ten slotte zijn zowel werknemers als werkgevers verantwoordelijk voor hoe het gaat op werk en hoe ze omgaan met werkdruk. Werk kan een trigger zijn, maar is niet de reden dat mensen een burn-out krijgen. Werknemers mogen zelf grenzen aangeven, prioriteiten stellen en goed voor zichzelf zorgen, ook buiten kantooruren. We nemen niet alleen ons hoofd mee naar werk, maar ook ons lichaam.