Schoolprestaties steeds verder achteruit

Foto: ANP

De schoolprestaties van middelbare scholieren in Nederland zakken steeds verder weg, blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Volgens OESO is de leesvaardigheid van middelbare scholieren in ons land gedaald tot onder het gemiddelde van de 37 rijke landen die meedoen aan het driejaarlijkse zogenoemde Pisa-onderzoek. Daarmee scoort Nederland lager dan ooit sinds de eerste Pisa-onderzoeken van begin deze eeuw. “Zeer zorgwekkend. Het is een schande dat wij er in een rijk land als Nederland niet in slagen om ons onderwijs op peil te houden”, stelt de Algemene Onderwijsbond.

Ook op het vlak van de natuurwetenschappen zet de dalende trend van de afgelopen decennia door. De Nederlandse prestaties op het gebied van wiskunde zijn iets verbeterd vergeleken met drie jaar geleden, toch ligt die score nog altijd beneden de resultaten die Nederlandse scholieren behaalden voor 2015.

Bij gelijkblijvend beleid, zullen de problemen van het Nederlandse onderwijssysteem de komende jaren alleen maar erger worden, concludeert de AOb.

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob roepen ouders en grootouders met klem op kinderen voor te lezen. Ze hopen zo de trend te keren dat kinderen slechter lezen en ook minder plezier hebben in lezen.

Van Engelshoven en Slob lanceren een “leesoffensief”. Iedere school gaat voortaan aandacht besteden aan leesplezier. Scholen krijgen tips toegestuurd om het leesonderwijs te verbeteren. De ministers gaan praten met het onderwijs en met bijvoorbeeld de bibliotheken over wat er nog beter kan. Extra oog is er voor moeilijke lezers als vmbo-leerlingen, jongens en leerlingen die met meerdere talen worden opgevoed.