Ombudsman: veranderingen vreemdelingenbewaring noodzakelijk

Foto: ANP

Volgens de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen gaat het nog steeds niet goed met de vreemdelingenbewaring in het detentiecentrum in Rotterdam. Hij wil dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zo snel mogelijk een aantal veranderingen doorvoert. De ombudsman maakt zich zorgen over het ontbreken van een zinvolle dagbesteding, het gebrek aan privacy en in het bijzonder het veelvuldig en langdurig plaatsen in afzondering als straf.

In 2012 bracht de ombudsman ook een rapport uit over vreemdelingenbewaring. Die werd toen inhumaan genoemd. Er werden veranderingen doorgevoerd, maar de ombudsman ontving signalen dat de omstandigheden voor vreemdelingen door de nieuwe manier van werken juist zijn verslechterd.

“De veranderingen zijn dringend nodig om de verblijfsomstandigheden voor de bewoners nu al sterk te verbeteren en hun veiligheid en die van het personeel te vergroten. Bovendien dragen ze bij aan het bestuursrechtelijke karakter dat vreemdelingenbewaring moet hebben. Vreemdelingenbewaring is geen straf maar een bestuursrechtelijke maatregel, met als enige doel mensen beschikbaar te houden voor uitzetting”, aldus Van Zutphen.